אחזקה מעלית

מערכת המעליות בבניין היא מערכת הפעילה ביותר בבניין רב קומות .

לכן יש לוודא שהמעלית מטופלת בזמן לפי הדרישות של חברת המעליות, כדאי למנוע טיפולים עתידיים יש לבצע את הבדיקות בזמן .

משרד הכלכלה והתעשייה הוא הגוף אשר אחראי על המעליות , אך על בעל המעליות לוודא שכל הבדיקות והטיפולים נעשים בזמן .

 תחזוקת המעלית

על פי החוק חובה לבצע בדיקה מהנדס למעלית כל חצי שנה, אי ביצוע בדיקה כזו מסכן את המשתמשים במעלית ואף מהווה עבירה פלילית.  את הבדיקה ניתן לבצע רק על ידי בודק מורשה מטעם משרד העבודה על ידי המהנדס אשר קיבל את הסמכתו ממשרד העבודה.

את תוצאות הבדיקה מציין הבודק בדו”ח שנקרא “תסקיר בדיקה”. דוח זה נשלח לבעל המעלית ולמשרד העבודה העורך מעקב על ביצוע הבדיקות התקופתיות ועל ביצוע התיקונים הנדרשים בתסקיר.

תחזוקה שוטפת של המעלית

 במעליות של עד שמונה תחנות עצירה ,טיפול תקופתי כל חודשיים  .

במעליות של עד תשע תחנות עצירה ומעלה, או במעלית שלה יש לפחות תחנת עצירה אחת בקומה מסחרית – יבוצעו שירותי תחזוקת מעלית לא פחות מעשר פעמים במהלך שנה, בתדירות שלא תפחת משלושה שבועות ולא תעלה על ששה שבועות בין טיפול תקופתי אחד למשנהו.

חייב כל בעל מעלית להתקשר עם אחת החברות בעלות רישיון למתן שירות למעליות.
משרד הכלכלה נותן את הרישיון לחברות לשירות למעליות ומחייב שכל מעלית תהיה בטיפול שוטף על ידי אחת החברות המאושרות. אי קיום חוזה שירות למעלית מהווה עילה לא לאשר הפעלתה.

צרו קשר