ביטוח מבנה

ביטוח מבנה הוא ביטוח הכרחי בכל בניין משותף, שיכול למנוע נזקים כלכלים בעתיד כמו שקרה בחורף 2020 היו שיטפונות בכל הארץ והנזקים הגיעו לעשרות מיליונים, ממקרים כאלה אנו צריכים ללמוד שביטוח הבית המשותף הוא הכרחי .

 

אנו ממלצים לבטח את הבניין עם כל הכיסויים המורחבים, יש וועדי בתים שנמנעים מזאת אך ההפרשים במחיר לא משמעותיים יחסית לנזק שייגרם .

 

 

סוגי ביטוח

ביטוח מבנה-הוא ביטוח אשר מכסה את כל הנזקים אשר נגרמים לרכוש המשותף בבניין

נזקי שריפה ,נזק מים למעלית, פיצוץ גז ,פיצוץ צנרת מים, נזקי טבע ,רעידת אדמה ,פגיעת כלי רכב ,בבניין פגיעת כלי טיס בבניין, נזק בזדון לרכוש המשותף ,פריצה וגניבה

ביטוח צד ג’ –  הוא ביטוח המכסה את דיירי הבניין או כל אדם זר אשר נמצא בבניין בתחום השטחים המשותפים . הביטוח מגן מפני תביעות כספיות במקרה של פציעה בשטח המשותף של הבניין , , וכן במקרה של פגיעה ברכוש הפרטי כתוצאה מהרכוש המשותף.

ביטוח המכסה את חברי הוועד- בגין תביעה אישית נגד חבר ועד בשל מעשה או מחדל תוך כדי ועקב עיסוקו כחבר ועד.

ביטוח חובות מעבידים – ביטוח המכסה את עובדי הבניין כגון: מנקה, גנן וכד׳. הביטוח בא להגן על ועד הבית ודיירי הבית המשותף מפני תביעות כספיות, במקרה והעובד יפגע תוך כדי עבודתו בתחום הרכוש המשותף.

צרו קשר