ניהול הכספיים בבניין משותף

ידוע שניהול הכספיים בבניין משותף זה נושא בעייתי שאם לא מנהלים אותו בצורה נכונה יכול לגרום לסכסוכים בין הדיירים בבניין ,כדאי מנוע זאת אנו ממלצים לנהל אותו בצורה שקופה מול דיירי הבניין למניעת סכסוכים עתידיים .


בנוסף ועד הבית הבית בבניין נדרש על פי החוק לנהל את כספי הבניין המשותף בחשבון בנק  שכל הכספיים יעברו אליו .
בכל בית וועד בית ימונה נציג מטעם וועד הבית לניהול הכספים.

את הכסף שגבינו מהדיירים יש להפקיד אך ורק לחשבון בנק של הוועד מומלץ לא לשלם בצקים של הדיירים אל הספקים השונים ,כדאי שהיה סדר בהוצאות והכנסות של וועד הבית


איך פותחים חשבון בנק לוועד הבית ?
לצורך פתיחת חשבון לוועד הבית יש להציג כמה מסמכים :

• פרוטוקול אסיפת דיירים מקורי שמוזכר בו מי הם הנבחרים לוועד הבית שהינם מורשים מטעם הדיירים לפעול בחשבון הבנק.

• חותמת של נציגות ועד הבית.
• תעודות זהות של נציגי ועד הבית.

כדאי לקבוע כמה מורשי חתימה ומי הם יש לקבוע אספת דיירים שבה תתבצע הצבעה מי יהיה מורשה החתימה בחשבון הבנק בדך כלל יש שתי מורשי חתימה .


 על פי התקנון על וועד הבית האחריות:

  • לקבל חשבונית עבור כל הוצאה של הבית המשותף.
  • לנפק קבלה עבור הכנסות
  • לנהל את דוח ההכנסות וההוצאות.
     עריכת דוח כספי אחת לשישה חודשים.
  •   ניהול חשבון הבנק של הבניין המשותף.

אצלנו אנו מחמירים את הנהלים וכל חודש תקבלו מאיתנו דוח הוצאות והכנסות כדאי שתהיו במעקב באופן שוטף כל חודש וחדש ולא יהיו הפתעות .

צרו קשר